Dwie pieśni miłosne na sopran z towarzyszeniem fortepianu (1953)

Informacje na temat tego utworu są szczątkowe. Wiadomo, że został on napisany do tekstów ludowych: cz. I. Jak ja mam wesoła być, cz. II. Przyjedź Jasiu!

Pierwszą i chyba jedyną wykonawczynią była Jadwiga Dzikówna, która wraz z Tadeuszem Bairdem prawykonała pierwszą pieśń we wrześniu 1953 roku. Brak dostępu do partytury pozwala jedynie na przypuszczenia, że ze względu na ludowy charakter słów, muzyka zapewne była utrzymana w nurcie neoklasycznym i dominowały w niej elementy zaczerpnięte z folkloru.