Preludium na fortepian (1955)

Kompozycja nie została zachowana ani w rękopisie, ani w nagraniu. Istnieją jedynie dwa ślady świadczące o jej istnieniu. Pierwszym jest informacja Izabelli Grzenkowicz o prawykonaniu, które miało miejsce w Krakowie w 1955 roku, w interpretacji Reginy Smendzianki. Drugim tropem jest list do Marii Jędrzejewskiej z 8 grudnia1955 roku, w którym Tadeusz Baird – proponując program na swój koncert kompozytorski organizowany przez Studenckie Koło Naukowe przy PWSM we Wrocławiu – zadeklarował:

zagram maleństwo pt. Preludium na fortepian (to krótkie, po co męczyć ludzi)?

Źródła

  • T. Baird, I. Grzenkowicz, Rozmowy, szkice, refleksje, s. 171.
  • E. Sochocka-Musiał, Katalog korespondencji Marii Jędrzejewskiej ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 25.