Sceny, rozmowa Grzegorza Michalskiego z kompozytorem

 

Sceny, fragment początkowy utworu

 

Tadeusz Baird  szkic do portretu, reż. Ludwik Perski, fragment początkowy

 

Tadeusz Baird  szkic do portretu, reż. Ludwik Perski, fragment końcowy

 

 

Listy Goethego, próba wykonania utworu

 

Listy Goethego, rozmowa Grzegorza Michalskiego z kompozytorem

 

 

Listy Goethego, fragment utworu

 

Concerto lugubre, wypowiedź kompozytora o utworze i Stefanie Kamasie

 

Concerto lugubre, próba wykonania utworu

 

Concerto lugubre, wypowiedź kompozytora o Jacku Kaspszyku

 

Concerto lugubre, wypowiedź kompozytora o natchnieniu i inspiracji

 

Muzyka epifaniczna, fragment utworu

 

Jutro, reż. Bogdan Hussakowski (TVP 1973) - fragment początkowy