For voice and orchestra
Cantata Song of Revolution (1951)

Scoring: Coro misto (SATB), orchestra: 1(piccolo)111-2211-Batt Ar Pf-Archi

Words: Władysław Broniewski

Manuscript: PCU Library (photocopy of a piano score)

Premiere: 30.06.1951, Kraków; Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, dir. Kazimierz Wiłkomirski

 

Lyric Suite (1953)

Scoring: Soprano solo, orchestra: 2122-0300-Batt-Archi: Vn I (12) – Vn II (10) – Vl (6-8) – Vc (6-8) – Cb (4-6)

Words: Julian Tuwim

Manuscript: Warsaw University Library (score and piano score)

Editions: PWM, Kraków 1955 (partytura i wyciąg fortepianowy)

Premiere: 18.09.1953, Katowice; Jadwiga Dzikówna (soprano), Orkiestra Filharmonii Śląskiej, dir. Stanisław Skrowaczewski

 

Ballad about a Soldier’s Cup (1954)
Scoring: Baritono solo, recitatore, coro misto, orchestra: 2(piccolo)222-4331-Batt (3 esec)-Archi

Words: Stanisław Strumph-Wojtkiewicz

Manuscript: National Library, Warsaw (piano score); PWM (score)

Premiere: 29.10.1954, Warszawa; Jerzy Sergiusz Adamczewski (baritono), Andrzej Szczepkowski (recitatore), Chór i Wielka Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warszawskiej, dir. Witold Rowicki

 

Four Love Sonnets, first version (1956)

Scoring: Baritono solo, orchestra: 1111-0100-Tmp Cmb Ar-Archi

Words: William Shakespeare (trans. Maciej Słomczyński

Manuscript: Warsaw University Library (version for chamber ensemble, piano score)

Editions: PWM, Kraków: 1961, 1976, 1983, 1999 (piano score and voice), 2000

Premiere: 30.10.1957, Katowice; Andrzej Hiolski (baritono), Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dir. György Lehél

 

Exhortation (1959–1960)
Scoring: Recitatore, coro misto, orchestra: 4040-4440-Batt Cel 2Ar 2Pf-Archi

Words: Old Testament (the Book of Job and the Book of Psalms)

Manuscript: National Library, Warsaw (1) Warsaw University Library (score, score for two pianos)

Editions: PWM, Kraków: 1960 (wyciąg na 2 fort.), 1961, 1967

Premiere: 18.09.1960, Warszawa (IV „Warsaw Autumn”); Aleksander Bardini (recitatore), Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dir. Witold Rowicki

 

Study (1961)

Scoring: 7S 7A 7T 7B-Batt (6 esec) Cel Pf (1 esec)

Manuscript: Warsaw University Library

Editions: PWM, Kraków: 1962, 1969

Premiere: 10.11.1961; Filharmonia Narodowa Choir and soloists, dir. Witold Rowicki

 

Love Songs (1960–1961)
Scoring: Soprano solo, orchestra: 100 1 Sax 0-Batt Cel Cht Ar Pf Cmb-Archi: Vn I (6) – Vn II (6) – Vn III (6) – Vl (9) –Vc (9) – Cb (3)

Words: Małgorzata Hillar

Manuscripts: Warsaw University Library (1); National Library, Warsaw (1)

Editions: PWM, Kraków: 1962, 1967, 1973, 1978, 1983

Premiere: 16.09.1961, Warszawa (V „Warsaw Autumn”), Stefania Woytowicz (soprano), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dir. Witold Rowicki

 

Four Songs (1966)

Scoring: Mezzosoprano solo, orchestra: 3121-1110-Batt Cel Ar Cht-Archi: Vn (2) – Vl (1) – Vc (1) – Cb (1)

Words: Vesna Parun (trans. Janusz B. Roszkowski

Manuscript:  „Muzički Biennale” Zagreb archive (1); Warsaw University Library (photocopy)

Editions: PWM, Kraków, J. & W. Chester Limited, London: 1968, 1979; Księgarnia św. Jacka, Kraków 1978

Premiere: 12.05.1967, Zagreb („Muzički Biennale”); Krystyna Szostek-Radkowa (mezzosoprano), Zagreb Radio and Television Chamber Orchestra, dir. Pavel Dešpalj

 
Five Songs (1968)

Scoring: Mezzosoprano solo, orchestra: 1021Sax 0-1110-Batt (4 esec) Ar-Archi: Vc (3) – Cb (1)

Words: Halina Poświatowska

Editions: PWM, Kraków, J. & W. Chester, London 1969

Premiere: 27.09.1968, Warszawa (XII „Warsaw Autumn”); Krystyna Szostek-Radkowa (mezzosoprano), Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, dir. Andrzej Markowski

 

Four Love Sonnets, second version (1969)

Scoring: Baritono solo, Cmb, orchestra: Vn I (6), Vn II (5), Vl (4), Vc (3), Cb (1)

Words:William Shakespeare (trans. Maciej Słomczyński

Manuscript: Jerzy Artysz

Editions: PWM, Kraków: 1971, 1983, 2008 (wyciąg fort.+głos)

Premiere: 1969, Warszawa; Jerzy Artysz (baritono), „Pro Musica” ensemble, dir. Zbigniew Frieman

 

Goethe-Briefe (1970)

Scoring: Baritono solo, coro misto, orchestra: 3333-4331-Batt (4 esec) 2 Ar Pf Cmb-Archi: Vn I (16) – Vn II (14) – Vl (12) – Vc (10) – Cb (8)

Words: Johann Wolfgang Goethe (trans. Anna Milska)

Manuscript: National Library, Warsaw

Editions: PWM, Kraków, Henry Litolff’s Verlag / C.F. Peters, Frankfurt–London–New York 1972 (score and piano score)

Premiere: 4 i 5.06.1971, Dresden; Siegfried Lorenz (baritono), Dresden Philharmony Choir and Orchestra, dir. Kurt Masur

 

Voices from Afar (1981)

Scoring: Baritone solo, orchestra: 4222-4330-Batt (3 esec) 2 Ar-Archi: Vn I (12) – Vn II (12) – Vl (8) – Vc (8) – Cb (6)

Words: Jarosław Iwaszkiewicz

Manuscripts: H. Litolff’s Verlag / C.F. Peters, Frankfurt nad Menem

Editions: PWM, Kraków 1984; PWM Kraków, Henry Litolff’s Verlag / C.F. Peters, Frankfurt–London–New York 1985

Premiere: 22.01.1982, Warszawa; Jerzy Artysz (baritono), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dir. Witold Rowicki

 

For voice and chamber ensemble
Three Songs to Old Italian Words (1952)

Words: Old Italian (trans. Magdalena Widłak-Avolio)

Manuscripts: Warsaw University Library

Editions: PWM, Kraków: 1996, 2001

Premiere: 30.06.1952, Warszawa; Jadwiga Dzikówna (soprano), Polish Radio Chamber Ensemble

 

Chansons des Trouvères (1963)
Words: Pierre Aubry, Trouvères et Troubadours, Paris 1909

Manuscript: Warsaw University Library

Editions: PWM, Kraków: 1964, 1972, 1976

Premiere: 7.10.1963, Warszawa (Teatr Klasyczny); dir. Jan Kulczyński, choreogr. Witold Gruca, Pola Lipińska (alto), Zespół Solistów Sceny Kameralnej Filharmonii Narodowej: Jerzy Chudyba (Fl), Adam Trybuś (Fl), Leszek Zawistowski (Vc)

 

For voice and piano
Two Love Songs (1953)

Words: traditional

Manuscript: Jadwiga Dzikówna

Premiere: 10.09.1953, Katowice, no. 1; Jadwiga Dzikówna (soprano), Tadeusz Baird (Pf)

 

At a Warsaw Rally (1955)

Words: Helena Kołaczkowska

Manuscript: PWM 

Edition: PWM, Kraków 1955

 

Five Songs for children (1955)

Words: Józef Czechowicz

Manuscript: Warsaw University Library (1), PWM  (1)

Editions: PWM, Kraków: 1956, 1961, 1962, 1982, 1988

Premiere: 20.12.1955, Wrocław ; Halina Łukomska (soprano), Tadeusz Baird (Pf)

 

For choir
Two Songs (1953)

Words: traditional

Manuscript: PWM

Editions: PWM, Kraków 1954

Premiere: 10.09.1953, Warszawa

 

The Waters of the Stream Are Running (1956)

Words: Adam Mickiewicz

Manuscript: National Library, Warsaw

Editions: PWM, Kraków 1956; PWM, Kraków & Edition Ferrimontana, Frankfurt (EF 3705) 2009