Na głos(y) i orkiestrę
Kantata Pieśń o rewolucji (1951)

Obsada: Coro misto (SATB), orchestra: 1(piccolo)111-2211-Batt Ar Pf-Archi

Źródło tekstu: Władysław Broniewski: poemat Słowo o Stalinie (fragmenty)

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka-Fonoteka ZKP (fotokopia wyciągu fortepianowego)

Wydania: Brak

Prawykonanie: 30.06.1951, Kraków; Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, dyr. Kazimierz Wiłkomirski

 

Suita liryczna. Cztery pieśni do słów Juliana Tuwima na sopran z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej (1953)

Obsada: Soprano solo, orchestra: 2122-0300-Batt-Archi: Vn I (12) – Vn II (10) – Vl (6-8) – Vc (6-8) – Cb (4-6)

Źródło tekstu: Wiersze Juliana Tuwima: Czereśnie, Strofy o późnym lecie, Aptekarz majowy, Dwa wiatry

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Archiwum Kompozytorów Polskich (partytura i wyciąg fortepianowy)

Wydania: PWM, Kraków 1955 (partytura i wyciąg fortepianowy)

Prawykonanie: 18.09.1953, Katowice; Jadwiga Dzikówna (sopran), Orkiestra Filharmonii Śląskiej, dyr. Stanisław Skrowaczewski

 

Ballada o żołnierskim kubku, kantata na baryton, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę (1954)

Obsada: Baritono solo, recitatore, coro misto, orchestra: 2(piccolo)222-4331-Batt (3 esec)-Archi

Źródło tekstu: Stanisław Strumph-Wojtkiewicz: poemat Ballada o żołnierskim kubku (fragmenty)

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Narodowa w Warszawie (wyciąg fortepianowy); Centralna Biblioteka Nutowa PWM (partytura)

Wydania: Brak

Prawykonanie: 29.10.1954, Warszawa; Jerzy Sergiusz Adamczewski (baryton), Andrzej Szczepkowski (recytator), Chór i Wielka Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warszawskiej, dyr. Witold Rowicki

 

Cztery sonety miłosne do słów Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego na baryton i orkiestrę symfoniczną, wersja pierwsza (1956)

Obsada: Baritono solo, orchestra: 1111-0100-Tmp Cmb Ar-Archi

Źródło tekstu: Sonety Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego: Sonet 23: O! learn to read what silent love hath writ…(Spójrz, co tu ciche serce wypisało); Sonet 91: Having thee, of all men's pride I boast…(Drwię, mając ciebie, z całej ludzkiej pychy); Sonet 56: Sweet love…(Słodka miłości); Sonet 97: How like a winter hath my absence been…(Jakże podobna zimie jest rozłąka)

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Archiwum Kompozytorów Polskich (wersja na 12-osobowy zespół kameralny; wyciąg fortepianowy)

Wydania: PWM, Kraków: 1961, 1976, 1983, 1999 (wyciąg fort.+głos), 2000

Prawykonanie: 30.10.1957, Katowice; Andrzej Hiolski (baryton), Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyr. György Lehél

 

Egzorta na głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1959-1960)

Obsada: Recitatore, coro misto, orchestra: 4040-4440-Batt Cel 2Ar 2Pf-Archi

Źródło tekstu: Teksty starohebrajskie (fragmenty z Księgi Hioba i Księgi Psalmów) w opracowaniu Tadeusza Bairda przy współudziale Tadeusza Marka

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Narodowa w Warszawie (1) Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Archiwum Kompozytorów Polskich (partytura i wyciąg na dwa fortepiany)

Wydania: PWM, Kraków: 1960 (wyciąg na 2 fort.), 1961, 1967

Prawykonanie: 18.09.1960, Warszawa (IV „Warszawska Jesień”); Aleksander Bardini (recytacja), Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. Witold Rowicki

 

Etiuda na orkiestrę wokalną, perkusję i fortepian (1961)

Obsada: 7S 7A 7T 7B-Batt (6 esec) Cel Pf (1 esec)

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Archiwum Kompozytorów Polskich

Wydania: PWM, Kraków: 1962, 1969

Prawykonanie: 10.11.1961; chór i instrumentaliści Filharmonii Narodowej, dyr. Witold Rowicki

 

Erotyki, sześć pieśni na sopran i orkiestrę symfoniczną do słów Małgorzaty Hillar (1960-1961)

Obsada: Soprano solo, orchestra: 100 1 Sax 0-Batt Cel Cht Ar Pf Cmb-Archi: Vn I (6) – Vn II (6) – Vn III (6) – Vl (9) –Vc (9) – Cb (3)

Źródło tekstu: Wiersze Małgorzaty Hillar: Inne usta, Chwila, Wspomnienie twych rąk, Noc bez ciebie, Czerwona klamra, Prośba do macierzanki

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Archiwum Kompozytorów Polskich (1); Biblioteka Narodowa w Warszawie (1)

Wydania: PWM, Kraków: 1962, 1967, 1973, 1978, 1983

Prawykonanie: 16.09.1961, Warszawa (V „Warszawska Jesień”), Stefania Woytowicz (soprano), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. Witold Rowicki

 

Cztery pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun (1966)

Obsada: Mezzosoprano solo, orchestra: 3121-1110-Batt Cel Ar Cht-Archi: Vn (2) – Vl (1) – Vc (1) – Cb (1)

Źródło tekstu: Cztery wiersze Vesny Parun w przekładzie polskim Janusza B. Roszkowskiego: Obcy, Gasnący blask, Ostatnia pieśń, Powrót

Lokalizacja rękopisów: Archiwum festiwalu „Muzički Biennale” Zagreb (1); Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Archiwum Kompozytorów Polskich (kserokopia rękopisu -1)

Wydania: PWM, Kraków, J. & W. Chester Limited, London: 1968, 1979; Księgarnia św. Jacka, Kraków 1978

Prawykonanie: 12.05.1967, Zagrzeb („Muzički Biennale”); Krystyna Szostek-Radkowa (mezzosopran), Orkiestra Kameralna Radia i Telewizji w Zagrzebiu, dyr. Pavel Dešpalj

 

Pięć pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Haliny Poświatowskiej. Halina Poświatowska in memoriam (1968)

Obsada: Mezzosoprano solo, orchestra: 1021Sax 0-1110-Batt (4 esec) Ar-Archi: Vc (3) – Cb (1)

Źródło tekstu: Halina Poświatowska, fragmenty ze zbioru Oda do rąk: Rozstanie jest ptakiem; Podziel się ze mną; Boże mój, zmiłuj się nade mną; Rozcinam pomarańczę bólu; Zawsze kiedy chcę żyć, krzyczę

Rękopis zaginiony

Wydania: PWM, Kraków, J. & W. Chester, London 1969

Prawykonanie: 27.09.1968, Warszawa (XII „Warszawska Jesień”); Krystyna Szostek-Radkowa (mezzosopran), Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, dyr. Andrzej Markowski

 

Cztery sonety miłosne na baryton, smyczki i klawesyn do słów Williama Szekspira, wersja druga (1969)

Obsada: Baritono solo, Cmb, orchestra: Vn I (6), Vn II (5), Vl (4), Vc (3), Cb (1)

Źródło tekstu: Sonety Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego (23, 91, 56, 97)

Lokalizacja rękopisów: Jerzy Artysz

Wydania: PWM, Kraków: 1971, 1983, 2008 (wyciąg fort.+głos)

Prawykonanie: 1969, Warszawa; Jerzy Artysz (baryton), zespół „Pro Musica”, dyr. Zbigniew Frieman

 

Goethe-Briefe, kantata na baryton, chór mieszany i orkiestrę (1970)

Obsada: Baritono solo, coro misto, orchestra: 3333-4331-Batt (4 esec) 2 Ar Pf Cmb-Archi: Vn I (16) – Vn II (14) – Vl (12) – Vc (10) – Cb (8)

Źródło tekstu: Fragmenty listów Johanna Wolfganga Goethego i Charlotty von Stein w wyborze Tadeusza Bairda. Przekład polski: Anna Milska

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Wydania: PWM, Kraków, Henry Litolff’s Verlag / C.F. Peters, Frankfurt–London–New York 1972 (partytura+wyciąg fort.)

Prawykonanie: 4 i 5.06.1971, Drezno; Siegfried Lorenz (baryton), chór i orkiestra Filharmonii Drezdeńskiej, dyr. Kurt Masur

 

Głosy z oddali. Trzy pieśni na baryton i orkiestrę symfoniczną do słów Jarosława Iwaszkiewicza (1981)

Obsada: Baritone solo, orchestra: 4222-4330-Batt (3 esec) 2 Ar-Archi: Vn I (12) – Vn II (12) – Vl (8) – Vc (8) – Cb (6)

Źródło tekstu: Trzy wiersze Jarosława Iwaszkiewicza: Rachunek, Appasionata, W kościele

Lokalizacja rękopisów: Wydawnictwo H. Litolff’s Verlag / C.F. Peters, Frankfurt nad Menem

Wydania: PWM, Kraków 1984; PWM Kraków, Henry Litolff’s Verlag / C.F. Peters, Frankfurt–London–New York 1985

Prawykonanie: 22.01.1982, Warszawa; Jerzy Artysz (baryton), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. Witold Rowicki

 

Na głos i zespół instrumentalny
Trzy pieśni na sopran z towarzyszeniem 3 altówek i wiolonczeli do tekstów starowłoskich (1952)

Źródło tekstu: Anonimowe teksty starowłoskie w przekładzie Magdaleny Widłak-Avolio: S’alza nel ocean la vagh’aurora (Wstaje z oceanu wdzięczna jutrzenka...), O sia tranquillo... (O, czy spokojny...), O, miracol d’amore... (O cudzie miłości...)

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Archiwum Kompozytorów Polskich

Wydania: PWM, Kraków: 1996, 2001

Prawykonanie: 30.06.1952, Warszawa; Jadwiga Dzikówna (sopran), Zespół Kameralny Polskiego Radia

 

Pieśni truwerów na alt (lub mezzosopran) z towarzyszeniem 2 fletów i wiolonczeli (1963)

Źródło tekstu: Pierre Aubry, Trouvères et Troubadours, Paryż 1909

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Archiwum Kompozytorów Polskich

Wydania: PWM, Kraków: 1964, 1972, 1976

Prawykonanie: 7.10.1963, Warszawa (Teatr Klasyczny); reż. Jan Kulczyński, choreogr. Witold Gruca, Pola Lipińska (alt), Zespół Solistów Sceny Kameralnej Filharmonii Narodowej: Jerzy Chudyba (Fl), Adam Trybuś (Fl), Leszek Zawistowski (Vc)

 

Na głos i fortepian
Dwie pieśni miłosne na sopran z towarzyszeniem fortepianu (1953)

Źródło tekstu: teksty ludowe: Jak ja mam wesoła być; Przyjedź Jasiu!

Lokalizacja rękopisów: Archiwum prywatne Jadwigi Dzikówny

Prawykonanie: 10.09.1953, Katowice, Pieśń nr 1; Jadwiga Dzikówna (sopran), Tadeusz Baird (Pf)

 

Na warszawskim zlocie na głos i fortepian (1955)

Źródło tekstu: słowa Heleny Kołaczkowskiej

Lokalizacja rękopisów: Archiwum PWM w Krakowie

Wydania: PWM, Kraków 1955

Prawykonanie: Brak informacji

 

Pięć piosenek dla dzieci do słów Józefa Czechowicza na głos z fortepianem (1955)

Źródło tekstu: Kołysanki i inne wiersze Józefa Czechowicza: Na naszej łące; W ogródku cichutko; Chmurka się uniża; Dawno już ucichł złoty kogucik; Kiedy się zje śniadanie

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Archiwum Kompozytorów Polskich (1), Archiwum PWM w Krakowie (1)

Wydania: PWM, Kraków: 1956, 1961, 1962, 1982, 1988

Prawykonanie: 20.12.1955, Wrocław (w ramach „Wtorków muzycznych” przy PWSM we Wrocławiu); wyk. Halina Łukomska (sopran), Tadeusz Baird (Pf)

 

Na chór
Dwie pieśni na chór mieszany a cappella (1953)

Źródło tekstu: teksty ludowe: Ozleciały się siwe gołębie; Ej, osa, osa, zimna rosa

Lokalizacja rękopisów: Archiwum PWM w Krakowie

Wydania: PWM, Kraków 1954

Prawykonanie: 10.09.1953, Warszawa; brak informacji o wykonawcach

 

Biegną wody potoku na chór mieszany a cappella (1956)

Źródło tekstu: Adam Mickiewicz: Dziady, cz. IV

Lokalizacja rękopisów: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Wydania: PWM, Kraków 1956; PWM, Kraków & Edition Ferrimontana, Frankfurt (EF 3705) 2009

Prawykonanie: Brak informacji