1954

Słowacki Juliusz, Balladyna, Teatr Nowej Warszawy, reż. A. Bardini

Kruczkowski Leon, Juliusz i Ethel, Teatr Polski w Warszawie, reż. A. Bardini

1955

Mickiewicz Adam, Dziady, Teatr Polski w Warszawie, reż. A. Bardini

1956

Szekspir William, Romeo i Julia, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. Zamkow

Słomczyński Maciej, Samotność, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. Zamkow

1957

Brandstaetter Roman, Ludzie z martwej winnicy, Teatr Polski w Warszawie, reż. H. Szletyński

Broszkiewicz Jerzy, Imiona władzy, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. Zamkow

1958

Szekspir William, Król Henryk IV, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, reż. A. Bardini

Dürrenmatt Friedrich, Wizyta starszej pani, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Stanisław Wyspiański, Wesele, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, reż. S. Domańska

Fry Christopher, Szkoda tej czarownicy na stos, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

1959

Szekspir William, Sen nocy letniej, Teatr „Ateneum” w Warszawie, reż. A. Bardini

Słowacki Juliusz, Lilla Weneda, Teatr „Ateneum” w Warszawie, reż. J. Kulczyński

Miller Arthur, Proces w Salem, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Dürrenmatt Friedrich, Romulus Wielki, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. H. Mikołajska i A. Sadowski

1960

Sartre Jean Paul, Diabeł i Pan Bóg, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Szekspir William, Hamlet, Teatr „Wybrzeże” w Gdańsku, reż. A. Wajda

Szekspir William, Ryszard III, Teatr „Ateneum”, reż. J. Woszczerowicz

1961

Sofokles, Król Edyp, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Gogol Mikołaj, Ożenek, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. J. Świderski

1962

Warren Robert Penn, Willie Stark (Gubernator), Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Frisch Max, Andorra, Teatr „Ateneum” w Warszawie, reż. J. Warmiński

Szwarc Eugeniusz, Smok, Teatr Klasyczny w Warszawie, reż. J. Kulczyk

Szekspir William, Hamlet, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. G. Holoubek

1963

Dürrenmatt Friedrich, Fizycy, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Lorka Federico Garcia, Miłość Don Perlimplina do Belisy w jego ogrodzie, Teatr Telewizji Polskiej, Warszawa, reż. A. Bardini

Jurandot Jerzy, Dziewiąty sprawiedliwy, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Brecht Bertolt, Krucjata dziecięca [wstawka do przedstawienia sztuki pt. Wizje Simony Marchard Bertolda Brechta z muzyką Hannsa Eislera], Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

1964

Gorki Maksym, Letnicy, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

O’Casey Seán, Czerwona róża dla mnie, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. A. Bardini

Sofokles, Król Edyp, Teatr „Rozmaitości” we Wrocławiu, reż. H. Dzieduszycka

Frisch Max, Don Juan czyli miłość do geometrii, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

1965

Szekspir William, Miarka za miarkę, Teatr Polski w Warszawie, reż. A. Bardini

Miller Arthur, Po upadku, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Breza Tadeusz, Urząd, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. W. Krzemiński

Dąbrowska Maria, Stanisław i Bogumił, Teatr Telewizji Polskiej, Warszawa, reż. J. Krasowski

Kafka Franz, Zamek, Teatr „Ateneum” w Warszawie, reż. J. Warmiński

Ghelderode Michel de, Wędrówka mistrza Kościeja, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Giraudoux Jean, Ondyna, Teatr Klasyczny w Warszawie, reż. I. Kanicki

1966

Zalewski Witold, Pruski mur, Teatr Klasyczny w Warszawie, reż. I. Kanicki

Dürrenmatt Friedrich, Romulus Wielki, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Eurypides, Trojanki, Teatr Polski w Warszawie, reż. J. Kulczyński

Dąbrowska Maria, Stanisław i Bogumił, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. K. Skuszanka

Słowacki Juliusz, Kordian, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. K. Skuszanka i J. Krasowski

Flaubert Gustaw, Madame Bovary, Teatr Klasyczny w Warszawie, reż. I. Kanicki

Dürrenmatt Friedrich, Meteor, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

1967

Anouilh Jean, Jarmark, Teatr Polski w Warszawie, reż. J. Woszczerowicz

Gribojedow Aleksander, Mądremu biada, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Dürrenmatt Friedrich, Anabaptyści, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

1968

Słowacki Juliusz, Horsztyński, Teatr Klasyczny w Warszawie, reż. I. Kanicki

Lorka Federico Garcia, Yerma, Teatr Telewizji Polskiej, Warszawa, reż. A. Bardini

Wyspiański Stanisław, Kroniki królewskie, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

1969

Słowacki Juliusz, Kordian, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, reż. M. Okopiński

Wyspiański Stanisław, Klątwa, Teatr Polski w Warszawie, reż. J. Gruda

Barca Pedro Calderón de la, Życie jest snem, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Luke Peter, Hadrian VII, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. J. Bratkowski

1970

Szekspir William, Cymbelin, Teatr Polski w Warszawie, reż. A. Kowalczyk

Kasprowicz Jan, Marchołt gruby a sprośny, jego narodziny, życia i śmierci misterium tragikomiczne, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

1971

Szekspir William, Juliusz Cezar, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

Rostworowski Karol Hubert, Kajus Cezar Kaligula, Teatr Klasyczny w Warszawie, reż. I. Kanicki

1972

Gorki Maksym, Na dnie, Teatr „Ateneum” w Warszawie, reż. J. Świderski

1974

Kochanowski Jan, Odprawa posłów greckich, Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. L. René

1978

Brecht Bertold, Życie Galileusza, Teatr na Woli w Warszawie, reż. L. René