1954

Słowacki Juliusz, Balladyna, Teatr Nowej Warszawy, dir. A. Bardini

Kruczkowski Leon, Julius and Ethel, Teatr Polski w Warszawie, dir. A. Bardini

1955

Mickiewicz Adam, Forefathers' Eve, Teatr Polski w Warszawie, dir. A. Bardini

1956

Shakespeare William, Romeo and Juliet, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. Zamkow

Słomczyński Maciej, Loneliness, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. Zamkow

1957

Brandstaetter Roman, People from a Dead Vineyard, Teatr Polski w Warszawie, dir. H. Szletyński

Broszkiewicz Jerzy, Names of Power, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. Zamkow

1958

Shakespeare William, Henry IV, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, dir. A. Bardini

Dürrenmatt Friedrich, The Visit, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Stanisław Wyspiański, The Wedding, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, dir. S. Domańska

Fry Christopher, The Lady's Not for Burning, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

1959

Shakespeare William, Midsummer Night's Dream, Teatr „Ateneum” w Warszawie, dir. A. Bardini

Słowacki Juliusz, Lilla Weneda, Teatr „Ateneum” w Warszawie, dir. J. Kulczyński

Miller Arthur, The Crucible, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Dürrenmatt Friedrich, Romulus the Great, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. H. Mikołajska i A. Sadowski

1960

Sartre Jean Paul, The Devil and the Good Lord, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Shakespeare William, Hamlet, Teatr „Wybrzeże” w Gdańsku, dir. A. Wajda

Shakesepare William, Richard III, Teatr „Ateneum”, dir. J. Woszczerowicz

1961

Sophocles, Oedipus the King, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Gogol Nicolai, Marriage, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. J. Świderski

1962

Warren Robert Penn, Willie Stark, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Frisch Max, Andorra, Teatr „Ateneum” w Warszawie, dir. J. Warmiński

Szwarc Eugeniusz, The Dragon, Teatr Klasyczny w Warszawie, dir. J. Kulczyk

Shakespeare William, Hamlet, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. G. Holoubek

1963

Dürrenmatt Friedrich, The Phisicists, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Lorca Federico Garcia, Love of Don Perlimplín and Belisa in his Garden Teatr Telewizji Polskiej, Warszawa, dir. A. Bardini

Jurandot Jerzy, The Ninth Just Man, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Brecht Bertolt, Children's Crusade, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

1964

Gorky Maxim, Summerfolk, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

O’Casey Seán, Red Roses for Me, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. A. Bardini

Sophocles, Oedipus the King, Teatr „Rozmaitości” we Wrocławiu, dir. H. Dzieduszycka

Frisch Max, Don Juan of the Love of Geometry, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

1965

Shakespeare William, Measure for Measure, Teatr Polski w Warszawie, dir. A. Bardini

Miller Arthur, After the Fall, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Breza Tadeusz, The Office, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. W. Krzemiński

Dąbrowska Maria, Stanisław and Bogumił, Teatr Telewizji Polskiej, Warszawa, dir. J. Krasowski

Kafka Franz, The Castle, Teatr „Ateneum” w Warszawie, dir. J. Warmiński

Ghelderode Michel de, La Ballade du grand macabre, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Giraudoux Jean, Ondine, Teatr Klasyczny w Warszawie, dir. I. Kanicki

1966

Zalewski Witold, Prussian Wall, Teatr Klasyczny w Warszawie, dirż. I. Kanicki

Dürrenmatt Friedrich, Romulus the Great, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Euryphides, The Troyan Women, Teatr Polski w Warszawie, dir. J. Kulczyński

Dąbrowska Maria, Stanisław and Bogumił, Teatr Polski we Wrocławiu, dir. K. Skuszanka

Słowacki Juliusz, Kordian, Teatr Polski we Wrocławiu, dir. K. Skuszanka and J. Krasowski

Flaubert Gustav, Madame Bovary, Teatr Klasyczny w Warszawie, dir. I. Kanicki

Dürrenmatt Friedrich, The Meteor, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

1967

Anouilh Jean, La Foire d'empoigne, Teatr Polski w Warszawie, dir. J. Woszczerowicz

Griboyedov Alexander, The Woes of Wit, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Dürrenmatt Friedrich, Es steht geschrieben, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

1968

Słowacki Juliusz, Horsztyński, Teatr Klasyczny w Warszawie, dir. I. Kanicki

Locka Federico Garcia, Yerma, Teatr Telewizji Polskiej, Warszawa, dir. A. Bardini

Wyspiański Stanisław, Chronicles of Kings, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

1969

Słowacki Juliusz, Kordian, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, dir. M. Okopiński

Wyspiański Stanisław, The Curse, Teatr Polski w Warszawie, dir. J. Gruda

Barca Pedro Calderón de la, Life is a Dream, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Luke Peter, Hadrian VII, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. J. Bratkowski

1970

Shakespeare William, Cymbeline, Teatr Polski w Warszawie, dir. A. Kowalczyk

Kasprowicz Jan, Marcolf Fat and Bawdy, a Tragicomic Mystery Play on His Birth, Life and Death, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

1971

Shakespeare William, Julius Caesar, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

Rostworowski Karol Hubert, Kajus Cezar Kaligula, Teatr Klasyczny w Warszawie, dir. I. Kanicki

1972

Gorky Maxim, The Lower Depths, Teatr „Ateneum” w Warszawie, dir. J. Świderski

1974

Kochanowski Jan, The Dismissal of the Greek Envoys, Teatr Dramatyczny w Warszawie, dir. L. René

1978

Brecht Bertold, Life of Galileo, Teatr na Woli w Warszawie, dir. L. René