A Day in Their Life /excerpt/

ZRF "Rytm" 1963, Aleksander  Ścibor -Rylski - director, Olympia OCD 607

A Day in Their Life /excerpt/

ZRF "Rytm" 1963, Aleksander  Ścibor -Rylski - director, Olympia OCD 607

Late Passers-by /excerpt/

ZRF "Rytm" 1962, Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki, Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Antczak, Jan Rybkowski - directors, Olympia OCD 607

People form the Train /excerpt/

"Kadr" 1961, Kazimierz Kutz - director, Olympia OCD 604

People from the Train /excerpt/

"Kadr" 1961, Kazimierz Kutz - director, Olympia OCD 604

Sargeant Kaleń /excerpt/

ZRF "Studio" 1961, Ewa and Czesław Petelski - director, Olympia OCD 607

Stone Haeven /excerpt/

ZRF "Studio" 1959, Ewa and Czesław Petelski - directors, Olympia OCD 607

The Passenger /excerpt/

"Kamera" 1973, Andrzej Munk - director, Olympia OCD 604

Tomorrow /excerpt/

Performers: Krystyna Szostek-Radkowa – mezzo-soprano, Jerzy Artysz – baritone, Edward Pawlak – bass, Mariusz Dmochowski – actor, Orkiestra Teatru Wielkiego w Warszawie, Witold Rowicki – conductor, "Warsaw Autumn"